محل وقوع حادثه : بندر عباس 37 کیلومتری غرب بندرعبای

تاریخ وقوغ حادثه : 1387/07/01

دلیل وقوع حادثه : نشت گاز و اشباع گاز تینر در محیط و جرقه لوازم برقی یا اصطکاک ظروف با یکدیگر

خسارت پرداخت شده :

شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران کلیه ساختمانها ، تاسیسات و موجودی خود را واقع در بندرعباس 37 کیلومتری غرب بندرعباس طی 5 فقره بیمه نامه به شماره های 1032.1033.1034.1035.1036.1037/9999/3369/خ/86جمعاً به مبلغ 321.051.501.974 ریال در برابر خطرات حریق ، انفجار ، صاعقه ،‌ زلزله ، طوفان و سیل از تاریخ 1/11/86 به مدت یک سال از طریق بیمه ایران تحت پوشش قرار داده بود. متاسفانه انبار شماره 1 محل مورد بیمه شامل رنگ و مواد شیمیایی و قسمتهای مجاور آن در تاریخ 1/7/87 دچار آتش سوزی می گردد که بر اثر آن خسارات قابل توجهی به ساختمان و موجودی بیمه گزار (مورد بیمه، بیمه نامه های شماره 1034.1036/9999/3369/خ/86) وارد می گردد.
سازمان آتش نشانی منطقه علت حریق را در اثر نشت گاز و اشباع گاز تینر در محیط و جرقه لوازم برقی یا اصطکاک ظروف با یکدیگر که باعث انفجار و آتش سوزی گردیده اعلام نموده است. ضمناً کارشناسان تحقیق شرکت علت حریق را غیر عمد و براثر اتصالی در کابل فشار قوی انبار رنگ اعلام نموده اند.
پس از اعلام خسارت از سوی بیمه گزار کارشناسان منتخب مدیریت بیمه های آتش سوزی به محل مورد بیمه اعزام و نسبت به برآورد خسارات وارده در حضور کارشناسان و مسئولین محترم شرکت فراساحل اقدام می نمایند که کل خسارت وارده توسط کارشناسان مبلغ 38.736.281.457 ریال برآورد گردیده که پس از اعمال ماده 10 قانون بیمه خسارت به مبلغ 30.663.553.771 ریال محاسبه گردید که تماماً در وجه بیمه گزار پرداخت شد.

[/translate_this]