بیمه گذار : شرکت نصر میثاق

محل وقوع حادثه : خراسان شمالی – جاده مشهد به سرخص

تاریخ وقوع حادثه : 1389/07/10

دلیل وقوع حادثه : برخورد بیل مکانیکی به خطوط لوله گاز

خسارت پرداخت شده : 16.317.200.00 ریال

در تاریخ 10/7/89 بیمه گزار اعلام خسارت نموده که به علت برخورد بیل مکانیکی به خطوط لوله گاز انفجار رخ داده و در این حادثه تعدادی از هموطنان مرکز کشته و مجروح شده اند، لازم به ذکر است که تقریباً 6 آیتم از موارد خسارت دیده تحت پوشش بیمه نامه بودند که با توجه به چندین مرحله کارشناسی و تحقیق خسارت مورد ادعای بیمه گزار به مبلغ 000ر000ر172ر17 ریال برآورد که پس از کسر 5 % فرانشیز مبلغ 000ر200ر317ر16 ریال پرداخت و تسویه گردید.

[/translate_this]