بزرگترین خسارت پرداختی بیمه اتش سوزی

محل وقوع حادثه : بندر عباس 37 کیلومتری غرب بندرعبای تاریخ وقوغ حادثه : 1387/07/01 دلیل وقوع حادثه : نشت گاز و اشباع گاز تینر در محیط و جرقه لوازم برقی یا اصطکاک ظروف با یکدیگر خسارت پرداخت شده : شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران کلیه ساختمانها ، تاسیسات و موجودی خود را واقع در بندرعباس 37 کیلومتری غرب بندرعباس طی 5 فقره بیمه نامه به شماره های 1032.1033.1034.1035.1036.1037/9999/3369/خ/86جمعاً به مبلغ 321.051.501.974 ریال در برابر خطرات حریق ، انفجار ، صاعقه ،‌ زلزله ، طوفان و سیل از تاریخ 1/11/86 به مدت یک سال از طریق بیمه ایران تحت پوشش قرار داده ...
harig